svobodnamysl.cz

Tým, který vás podpoří


Odbornou úroveň e-programů, konzultantskou podporu a další informace na webu zajišťuje tým okolo poradenské firmy Extima CZ. Petr Parma je zakladatel systemického koučování v České republice, Petr Pacovský je autor školy Time management IV. generace a každý další člen týmu přináší své zkušenosti z firemní praxe a osobního života.

S našimi myšlenkami se můžete potkat v e-programech a článcích, osobně pak na workshopech či individuálních konzultacích. Můžete si být jisti, že budeme respektovat vaše nastavení, ale zároveň vás budeme provokovat k myšlení, různým úhlům pohledů a novým možnostem a řešením. To jsme my.PETR PACOVSKÝ

 

Co nejlépe umíš?

Umím vymýšlet velké, složité, mystické i logické …cokoli.  A umím na tom všem sedlácky, vytrvale pracovat. Ale také už, bohudík, umím zpomalit, vnímat nicotu, být jen tak. A snad už také umím být sám sebou – a umím se s tím vším přijmout.

Po čem nejvíc toužíš?

To jsou pro mě silná slova. Asi nemám žádné nejvíc a žádné velké toužení. Je mi dobře a přání mám spíš pro své blízké než pro sebe. 

Co tě na lidech nejvíc baví?

Fakt ty jejich neuvěřitelné vlastní světy, které se projevují v okamžicích, kdy je čas a důvěra a lidi jsou sví, syroví, velmi osobní a pro mě velmi zvláštní. A to jsou chvíle silné energie, potkání... 

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Mysl, která sama o sobě ví, a je-li to možné, tak dětsky hravě žije a také umí z mnoha stran máknout, pořešit, domluvit, nestresovat se… A také přijmout, když něco nejde, nedaří se…   Člověk a čas, kniha Petra Pacovského   životopis
JANA VÍCHOVÁ

 

Co nejlépe umíš?

Nejlépe?! Pochválit se, vynadat si, uvést do stavu naprostého stresu a také se z těchto stavů dostat. Orientovat ve složitých situacích, motivovat, vést i řídit.  Jsem rozjížděčka, kreativní hlava. Umím komunikovat -  vyjednávat, domlouvat se.

Po čem nejvíc toužíš?

Po vnitřní energii. Po stavu plynutí, kdy věci jdou samy. Po klidu mysli a po vnitřní pohodě. Málokdy používám slovo nejvíc - skoro vůbec. Snažím se vytvářet v životě harmonii, soulad a stále se to spolu s ostatními učím.

Co tě na lidech nejvíc baví?

Jejich rozmanitost. Baví mě jet na společné vlně. Baví mě, když věci, které dělám, dávají smysl. Baví mě lidi, kteří umějí vychutnávat život. Baví mě s lidmi zpívat, poslouchat  a znovu vytvářet jejich příběhy Baví mě zjišťovat co, lidem funguje.

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Možnost volby, neuzavřenost, svobodu rozhodování, užitečně vybírat varianty, pojmenovávat rozdíly a umět s nimi pracovat, principy, které umožňují život více v pohodě, možnost být sám sebou, žít svůj vlastní život s respektem a odpovědností k sobě samému - a tím i k druhým.

 


   životopis
SIMONA PARMOVÁ

 

Co nejlépe umíš?

Držet lidi nad vodou. Dávat energii a nadšení i v těžkých a neřešitelných situacích. Najít, co člověk chce nebo má chtít, a pak ho tam dokopat.

Po čem nejvíc toužíš?

Abych tu k něčemu byla, něco tu zanechala, pomohla lidem být v pohodě a s čistým svědomím mohla odejít do lesů.

Co tě na lidech nejvíc baví?

Baví... Chtějí být dobří a už jsou... Chtějí být šťastní a už vlastně jsou... Chtějí se radovat a přitom už mají z čeho... Mají sny a přitom se jich nedrží... Mají neskutečnou sílu a přitom ji nevyužívají... Ví co mají udělat a přitom to nedělají... Mají mnoho možností a jen je nevidí... Mají spoustu milujících lidí kolem sebe a přitom stále hledají lásku tam, kde není...   

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Respektuplný vztah k sobě, k tomu, co je skutečně mé. Myšlení oproštěné od marketingu současného světa. Tvoření smysluplných hodnot, postojů a přístupů, které lidem umožní být sami sebou a zároveň plnit očekávání společnosti.


   životopis
MARTIN CHOCHOLA

 

Co nejlépe umíš?

Říkat lidem okolo sebe věci, které slyšet potřebují, ale nechtějí/nemohou/neumí, a to způsobem, že tyto věci opravdu uslyší. Přemýšlet v jednom okamžiku nad jedním tématem v několika různých úrovních (např. ve firmě: jako majitel, manažer, zaměstnanec, zákazník, milenka finančního ředitele...). Hledat cesty, jak udělat (vymyslet, zařídit, zprovoznit, nastavit...) něco, co se na první, druhý a často i třetí pohled udělat prostě nedá.

Po čem nejvíc toužíš?

Ráno: rozbít budík, najít brejle a smetanu do kafe. Dopoledne: mít IQ vyšší o 30 bodů, klimatizaci a aby mi nesmrděly nohy. Odpoledne: aby v ČR byla povinná siesta, kabel na propojování mozků bez nutnosti komunikovat, že bude k večeři řízek Večer: samotu, aby ten film neměl happyend a samozřejmě Chevrolet Camaro

Co tě na lidech nejvíc baví?

Různost. Neskutečná paleta názorů, postojů, potřeb, hodnot, charakterů a snů, která je pro mě občas obrovskou inspirací, občas docela oříškem, nicméně rutiny se opravdu bát nemusím. Potenciál. Stačí ťuknout, a objevují se možnosti, o kterých se nikomu ani nesnilo. A právě to hledání kam se má ťuknout, jak silně a kdo má vůbec ťukat, přičemž vůbec není jasné, co se v případě nějakého ťuknutí stane, je celkem slušné dobrodružství.

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Projekt: Mnoho a mnoho let dřiny mnoha a mnoha lidí, kteří společně, vědomě i nevědomě, dali vzniknout vědění, jak lidé v business i soukromé sféře fungují. Vědění, které nevychází z učebnicových definicí, ale z reálné praxe tisíců firem a desetitisíců konkrétních lidí.


   životopis
JANA ŘÍČAŘOVÁ

Co nejlépe umíš?

Být s lidmi ve chvíli, kdy potřebují pomoci a podněcovat myšlenky. které jim přinášejí více radost. 

Co tě na lidech nejvíce baví?

Jejich nepředvídatelnost a tvořivost.

Po čem nejvíc toužíš?

Ty nejniternější touhy neprozradím. Myslím, že by mě potěšilo zapnout si večer zprávy a poslouchat, co hezkého přinesl den doma i ve světě.

Co pro tebe znamená pojem svobodná mysl?

Představuji si schopnost člověka vytvořit si v hlavě obraz světa podle svých představ - a pak že se tak kupodivu i děje.


   životopis
HANNA WINKLER

 

Co nejlépe umíš?

Vyvolat konflikt - když je potřeba pořádná bouřka, která vyčistí vzduch. Smiřovat - pozitivní energií, neústupným optimismem a vytrvale hledat to, co nás, někoho nebo něco spojuje, v čem se můžeme potkat, na čem se lze domluvit.

Po čem nejvíc toužíš?

Umřít v míru jako spokojená babička. Že jsem své těžkosti, tabu, bolesti, vztahy, situace, vzpomínky, předsudky vůči ostatním a vůči sobě zvládla. Že jsem si v životě zařídila dostatek změn, výzev, klacků pod nohy, nečekaných facek osudu - ale také mnoho podporujících, milujících, provokujících lidí, které podají pomocnou ruku nebo pořádně vytočí.

Co tě na lidech nejvíc baví?

Nerada stojím v záři reflektorů, raději hraji v druhé řadě. Baví mě, když někomu věřím a fandím, doprovázet ho nebo ji na cestě k úspěchu a spokojenosti. Že lidem po jejich cestě můžu něco dát, můžu je v kritickém okamžiku podpořit, povzbudit, nakopnout, podržet. 

A také, že se přes lidi dostávám k sobě. Během práce s nimi neustále přezkoumávám, kdo jsem, co je pro mě důležité, čemu věřím, kde mám předsudky a hranice, kam se můžu posunout, rozvinout, změnit. Lidi jsou mi tou nejúčinnější inspirací pro růst. 

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Svoboda v tom, jak se k sobě, k životu, k práci, k problémům, k lidem postavím.

Svobodná mysl pro mě znamená efektivně naplňovat očekávání svého okolí (partnerů, šéfů, kolegů, dětí, kamarádů...) a zároveň respektovat sám sebe, své potřeby, emoce, talenty, omezení. Z toho pak můžou vzniknout velmi kreativní, jedinečné a individuální způsoby, jak svobodně žít svůj život.

 


   životopis
PETR PARMA

 

Co nejlépe umíš?

Hmm, nejlépe umím neumět něco nejlépe, ale umět toho víc dobře. Líbí se mi všestrannost - něco z psychologie, něco z filosofie, něco z informatiky, něco z ...

Po čem nejvíc toužíš?

Zaplať pánbu už po ničem velkém. Vlastně... kecám. Rád bych uměl žít jen tak, okamžikem. Jako pejsek. Už bylo dost cílů, výkonů, naplňování "velkých" potřeb...

Co tě na lidech nejvíc baví?

No, přece lidi... ;-) Jak jsme rozmanití, často neodhadnutelní, silní i slaboučcí, veselí i smutní, chytří i hloupí, svobodní i závislí... a to všechno současně...

Co pro tebe znamená pojem „svobodná mysl“?

Vlastně jen vzdělávací projekt, který by nerozšiřoval vzdělání lidí (toho máme často až moc a spíš nás svazuje), ale podporoval by jejich vzdělanost a nadhled...


   Umění koučovat, kniha Petra Parmy   životopis

TOP