svobodnamysl.cz

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER

potřebuji dobře vést sebe, své lidi, týmy i firmu

PŘEHLED LEKCÍ


1. lekce:
Tradiční a moderní manažer

O propojení firmy, manažera a jemu svěřených lidí firemní strategií a kulturou. Rozdíl mezi tradičním a moderním manažerem. Čtyři klíčové kompetence moderního manažera. Základní náhled na výkon pracovníků a typologie nejčastějších problémů. Kdo zodpovídá za motivaci, znalosti a dovednosti?   

2. lekce:
Malá psychologie - lidé nejsou stroje 

Základy manažerské psychologie - zákonitosti lidské mysli, které umožní nedřít, chovat se šikovně. Model mysli, který ukazuje, kde je v mysli energie, co je možné změnit a co jen chytře akceptovat. Jak měnit své osobní a profesní návyky a postoje. Co je to skutečně proaktivita. Pochopení vzniku emocí a účinná práce s nimi. 

3. lekce:
Moderní manažerské principy myšlení

O principech a technikách - rozdíl mezi povrchními technikami a způsoby chování vycházející z principů.  Tři klíčové myšlenkové koncepty-principy: o skutečnosti, realitě a pravdě, o problémech, o pyramidě přístupů. Propojení principů s profesní praxí i soukromým životem. Propojením principů k jejich synergii.

4. lekce:
Manažerem sám sobě

Jak být vice sám sebou: poslušnost nebo zodpovědnost. Sebevedení: o cílech a prioritách. Sebeřízení: o důležitosti a naléhavosti. Efektivní rozhodování jako přidaná hodnota manažera. Možné role manažera a možné druhy řízení (liniové, procesní, projektové). Jak je vzájemně užitečně kombinovat.

5. lekce:
Vztahy a komunikace

Pochopení prvků, které ovlivňují pracovní a soukromé vztahy. Co můžeme a nemůžeme změnit u druhých. Profesionalizace direktivního chování. Stěžejní metodika DTJD k firemnímu, obchodnímu i soukromému domlouvání. Význam konta důvěry a jeho posilování. Vše důležité o delegování. Náročné situace a naše nové možnosti.

6. lekce:
Skupinová a týmová práce

Pochopení rozdílů mezi týmovou a skupinovou prací a kdy jít do které. DPV jako univerzální metoda, jak týmově řešit. Manažer jako moderátor porady, týmové či skupinové práce. Nastavení šikovných pravidel spolupráce a komunikace. Užitečné techniky týmové práce pro hledání, hodnocení a rozhodování. Aplikace poznatků na zefektivnění porad.

7. lekce:
Rozvoj místo přepracovanosti a nespokojenosti

Tradiční rozvoj a moderní, kde je manažer stěžejním prvkem. Co vše je podnětem pro rozvoj. Využití běžné operativy k rozvoji. Znásobení účinnosti firemního vzdělávání. Základy koučovacích a strategických rozhovorů. Vybrané koučovací finesy.
< Zpět


TOP