svobodnamysl.cz

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER

potřebuji dobře vést sebe, své lidi, týmy i firmu

Efektivní, ekonomické a expertní řešení pro firmy, které se chtějí nebo potřebují rozvíjet.

E-program pokrývá celou oblast dovedností moderního manažeringu. Je určen pro manažer(k)y velkých i malých firem, pro všechny úrovně (CEO, vyšší a střední management…).

E-program je možné rozšířit o další moduly s osobní účastí odborného týmu poradců, které rozvíjejí a pomáhají e-learningem nasbírané vědomosti a dovednosti užitečně propojit s pracovní praxí i soukromým životem. Budete-li potřebovat poradit s kombinací programu šitého na vaše podmínky, neváhejte nás kontaktovat.


JEDINEČNÝ PROGRAM NA ČESKÉM TRHU PRO MANAŽERY A PODNIKATELE

Efektivní, ekonomické a expertní řešení pro moderní firmy, které se chtějí nebo potřebují rozvíjet:

 • pokrývá celou oblast dovedností moderního manažeringu
 • je určen pro manažer(k)y velkých i malých firem, pro všechny úrovně (CEO, vyšší a střední management, projektoví, týmoví manažeři…)

Úspěšný manažer je komplexní, flexibilní a ekonomická cesta:

 • respektuje potřeby firmy - máte možnost poskládat si produkt podle svých potřeb i financí
 • respektuje potřeby účastníků - každý studuje svým způsobem a s domluvenou podporou oborníků
 • pracuje komplexně - účastníci jsou aktivizování mnoha způsoby a dobré je, když programem prochází více manažerů z jedné firmy
 • snižuje náklady díky tomu, že špičkoví odborníci jsou využíváni až na konzultace, nikoli na přímé vzdělávání

Úspěšný manažer propojuje principy a techniky psychologie a tvrdé reality, koučovské komunikace a tradiční direktivy.

 • pokrývá kompletně témata manažerské práce
 • kombinuje videa, cvičení pro praxi, testy, škálovací úvahy
 • k dispozici je tým konzultantů pro individuální poradenství a skupinové workshopy

E-program je možné rozšířit o další moduly, které rozvíjejí a pomáhají nasbírané vědomosti užitečně propojit s pracovní praxí i soukromým životem.

Budete-li potřebovat poradit s kombinací programu šitého na vaše podmínky, neváhejte nás kontaktovat.

MŮŽETE ZÍSKAT TO, CO VÁS ŽÁDNÁ ŠKOLA NENAUČÍ

Jsme koučové, lektoři, poradci vrcholového managementu, terapeuti a autoři mnoha nových technik, postupů a dovedností. 

Máme dlouholeté zkušenosti s rozvojovými a změnovými projekty ve firmách a organizacích, založených na moderních vědeckých přístupech propojených s vysokými nároky současné praxe.

Proč se zlepšovat, když společnosti fungují:

 • protože víc dřeme, než pracujeme
 • zažíváme spíše neshody než synergii
 • často cítíme nezájem místo motivace
 • často slyšíme kritiku místo ocenění

Zaměřte se na manažery, jsou klíčovými lidmi ve firmách:

 • určují, co a jakým způsobem se bude dělat
 • vytvářejí vztahy, které zajišťují či nezajišťují výkon celé firmy
 • jejich chování ovlivňuje mnoho lidí
 • mají zpravidla dostatek technických znalostí
 • chybí často dovednosti a přístupy, které by jim umožnily využívat naplno odborný a lidský potenciál svých lidí

OČEKÁVEJTE PROKAZATELNÉ VÝSLEDKY

Díky moderním způsobům výuky, promyšlenému obsahu a konzultantské podpoře má e-program prokazatelné výsledky:

 • manažeři a manažerky osobnostně rostou a zvládají nové myšlení a z něj vyplývající moderní techniky spolupráce, které podporují efektivitu a měřitelný výkon
 • zvládají i náročné či krizové situace – mají více způsobů a možností, jak vést, řídit a rozvíjet svěřené lidi
 • vzniká manažerský standard (všichni lidi jsou podobně řízeni)
 • vytváří se společný jazyk a firemní kultura, která podporuje výkon a motivaci

JAK DÁL? POTŘEBUJETE VĚDĚT VÍC?

Můžete ochutnat náš program, v testu zjistit, jak na tom jste, a určitě se s námi můžete poradit o vhodné  sestavě programu pro vás či vaši firmu.Obsah e-programu Forma e-programu Jak na tom jsem
Chci ochutnat Chci konzultovat

VÍCE >  

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 1X

E-program Úspěšný manažer je komplet 54 výukových videí (adekvátní rozsahu 12 ti dnů běžného kurzu/výcviku). Videa jsou doplněna různými formami samostudia (cvičením pro praxi, testy, škálovacími úvahami…). E-program je navržen tak, aby účastník byl hned z několika stran aktivován a měl tak možnost vytvořit si svůj styl vzdělávání. Proto je možné programem projít samostatně, s ohledem na své časové možnosti.

Pro prohloubení pochopení, vyjasnění otázek, potřebu motivace či sdílení je možné e-program doplnit různými formami individuálního či skupinového poradenství.

V ceně je e-program pro jednoho účastníka, aktivní po dobu sedmi měsíců.


ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 1X VÍCE >
Cena: 7 260 Kč  (bez DPH: 6 000 Kč)Objednat

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 6X

E-program Úspěšný manažer je komplet 54 výukových videí (adekvátní rozsahu 12 ti dnů běžného kurzu/výcviku). Videa jsou doplněna různými formami samostudia (cvičením pro praxi, testy, škálovacími úvahami…). E-program je navržen tak, aby účastník byl hned z několika stran aktivován a měl tak možnost vytvořit si svůj styl vzdělávání. Proto je možné programem projít samostatně, s ohledem na své časové možnosti.

Pro prohloubení pochopení, vyjasnění otázek a intenzvnější zavedení do praxe je možné e-program doplnit různými formami osobního poradenství:

 • Konzultacemi k lekcím
 • Individuálním poradenstvím
 • Workshopy

V ceně je e-program pro 20 účastníků, aktivní po dobu sedmi měsíců.


ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 6X VÍCE >
Cena: 24 200 Kč  (bez DPH: 20 000 Kč)Objednat

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 12X

E-program Úspěšný manažer je komplet 54 výukových videí (adekvátní rozsahu 12 ti dnů běžného kurzu/výcviku). Videa jsou doplněna různými formami samostudia (cvičením pro praxi, testy, škálovacími úvahami…). E-program je navržen tak, aby účastník byl hned z několika stran aktivován a měl tak možnost vytvořit si svůj styl vzdělávání. Proto je možné programem projít samostatně, s ohledem na své časové možnosti.

Pro prohloubení pochopení, vyjasnění otázek a intenzvnější zavedení do praxe je možné e-program doplnit různými formami osobního poradenství: 

 • Konzultacemi k lekcím
 • Individuálním poradenstvím
 • Workshopy

V ceně je e-program pro 12 účastníků, aktivní po dobu sedmi měsíců.


ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 12XVÍCE >
Cena: 36 300 Kč  (bez DPH: 30 000 Kč)Objednat

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 20X

E-program Úspěšný manažer je komplet 54 výukových videí (adekvátní rozsahu 12 ti dnů běžného kurzu/výcviku). Videa jsou doplněna různými formami samostudia (cvičením pro praxi, testy, škálovacími úvahami…). E-program je navržen tak, aby účastník byl hned z několika stran aktivován a měl tak možnost vytvořit si svůj styl vzdělávání. Proto je možné programem projít samostatně, s ohledem na své časové možnosti.

Pro prohloubení pochopení, vyjasnění otázek a intenzvnější zavedení do praxe je možné e-program doplnit různými formami osobního poradenství: 

 • Konzultacemi k lekcím
 • Individuálním poradenstvím
 • Workshopy

V ceně je e-program pro 20 účastníků, aktivní po dobu sedmi měsíců.


ÚSPĚŠNÝ MANAŽER LICENCE 20X VÍCE >
Cena: 60 500 Kč  (bez DPH: 50 000 Kč)Objednat

KONZULTACE K LEKCÍM 7X

E-program je možné doplnit různými formami osobní podpory poradenského týmu. Jednou z nich jsou písemné konzultace s poradcem.

Účastník e-programu má možnost po každé lekci písemně formulovat své dotazy, myšlenky, posuny, cokoli… Poradce písemně zodpoví dotazy a přidá své podněty, nápady a inspirace z materiálu, který mu účastník zašle. Všechny informace jsou samozřejmě důvěrné.

V uvedené ceně je sedm konzultací pro jednoho účastníka. Je samozřejmé, že sledujeme užitečnost, a proto počet konzultaci je orientační. Je možné, že bude třeba několikrát dotaz opakovat a upřesňovat.


KONZULTACE K LEKCÍM 7XVÍCE >
Cena: 1 210 Kč  (bez DPH: 1 000 Kč)Objednat

WORKSHOP 12 OSOB/DEN

Pro skupiny manažerů z jedné firmy je vhodné zorganizovat workshop či několik navazujících denních workshopů, které:

 • mohou jít ještě více do hloubky v oblastech, kde to lidé té které firmy potřebují
 • pomáhají manažerům dovednosti standardizovat, vzájemně si pomáhat a posilovat se, takže vzniká manažerský standard
 • pomáhají vyřešit situace, se kterými si lidé neví rady, nebo je dobré je sdílet s ostatními

Můžete využít následující workshopy:

 • k lekcím: Selfmanažerství (k lekci 1-4), Manažerská komunikace (k lekci 5), Porady a moderování (k lekci 6), Rozvoj pracovníků (k lekci 7).
 • certifikační, ve kterém je možné prověřit účastníky z dovedností, které mateřská firma považuje za důležité
 • tématické, tzn. obsahuje témata z dalších oblastí (účinná prezentace, projektové řízení...)

Uvedená cena zahrnuje denní workshop až pro 12 účastníků (workshop je možné objednat pouze jako rozšíření e-programu, ne samostatně).  


WORKSHOP 12 OSOB/DENVÍCE >
Cena: 29 645 Kč  (bez DPH: 24 500 Kč)Objednat

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 1/HOD

E-progam Úspěšný manažer zasahuje do různých oblastí osobnosti, dovedností. Jako je běžné ve firemním kontextu využívat koučování, tak jsme připravili možnost osobních konzultací. Jejich cílem je  pomoci účastníkům individuálně a správně zavést inspirace z lekcí do každodenního života i obtížných situací.

Poradenství může být supervizí nějaké konkrétní situace, nahrávky rozhovoru či porady či jakkoli jinak. Realizuje se nejčastěji formou osobního rozhovoru, v případě potřeby nebo vašeho zájmu i prostřednictvím skype callu (osobní konzultace je možné objednat pouze jako rozšíření e-programu, ne samostatně). 


INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 1/HODVÍCE >
Cena: 4 235 Kč  (bez DPH: 3 500 Kč)Objednat

TOP