svobodnamysl.cz

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER

potřebuji dobře vést sebe, své lidi, týmy i firmu

Forma e-programu


E-program zahrnuje všechny dovednosti, které moderní manažer potřebuje, je tedy poměrně rozsáhlý.

Je proto mnoho možností, jak si jej přizpůsobit svému naturelu a vytěžit z něj co nejvíce. Hodně respektujeme různost lidí, proto jdeme hodně po teoriích a principech. Konkrétní dovednosti, techniky a postupy uvádíme, ale zároveň si je lidé mohou přizpůsobovat, vymýšlet své… Tak program podporuje vytváření společného systému (předvídatelné chování) s možností individuálních odlišnosti.

Účastníci prochází sedmi lekcemi, každá lekce má sedm výukových videí.

Po každém videu může účastník praktikovat díky Cvičení pro praxi a pak se zase vrátit k dalšímu videu. Každá lekce má své ukončení, orientačně po měsíci:

  • vytvořením vlastního shrnutí lekce
  • prověřením získaných znalostí testem
  • úvahou nad užitečností získaných inspirací a jejich skutečnou úrovní u účastníka

Shrnutí a úvahu se škálami dostane účastník k dispozici pro svůj další rozvoj.

Účinky programu je možné posílit tím, že do programu vstoupí více manažerů z jedné firmy a využitím odborného týmu konzultantů.

Program je možné rozšířit o individuální písemné/osobní konzultace či individuální poradenství. Pro skupinu manažerů z jedné firmy je možné zorganizovat denní workshopy, kde se prohlubuje teorie, řeší se možné aplikace pro praxi, nebo supervize konkrétních porad, rozhovorů, situací. Takto je možné z e-programu a navazujících modulů vytvořit ucelený rozvojový projekt.

Při aktivním absolvování programu účastník získá certifikát.

Programem může účastník projít buď splněním stanovených milníků (testy po každé lekci) nebo více aktivním přístupem (plnění Cvičení, prokazatelné zavádění návyků...), který doloží Závěrečnou prací. V takovém případě získá Certifikát o absolvování e-programu Úspěšný manažer.
< Zpět


TOP