svobodnamysl.cz
svobodnamysl.cz
49_JV_foto_NT_small.png

Změny jsou jako vítr


Jsem v malém rujánském přístavu Martin. Fouká silný vítr. Fouká tak, že moje kitesurferské sebevědomí je na nule a na vodu nejdu. Celé odpoledne koukám na stromy - vrby, břízy, borovice - ohýbají se v poryvech větru na pozadí blankytně modré oblohy od rána do večera. Pozoruji, jak se jim větve třepotají, mlátí, třesou a zmítají v poryvech prudkého vzduchu ze strany na stranu koruna se celá naklání  jako by naslouchala. Nebo naslouchám já?

Změny jsou jako vítr

Viděli jste již někdy strom v silném větru? Určitě ano, ale asi jste mu nevěnovali moc pozornosti. Napadá mne, že každý strom může být zajímavou inspirací pro moderní management. Žijeme ve 21. století. V době, kdy není nic předem dané a kdy díky globalizaci společnosti musíme být připraveni velmi pružně reagovat. Je to jako vítr - víme že přijde, ale nevíme z jakého směru a jak silný.

Když se díváme na strom v silném větru, vidíme pevný kmen, který se asi tak do jedné třetiny výšky stromu ani nehne. To co nevidíme je kořenový systém, který umožňuje právě onu stabilitu. To neviditelné zajišťuje stabilitu. Kořeny, pevně prorostlé do země, mohou být v případě společnosti vize a filozofie, které určují, kterým směrem společnost jde. Také neviditelné, subtilní, nehmatatelné a přitom jasně přítomné, pokud je přítomné, a bolestně chybějící, pokud tyto věci přítomné nejsou. Vize umožňují definovat strategie. Tedy kam směřujeme a jak a co se bude dělat, aby věci dávaly domluvený smysl. Strategie pro mne představuje právě onu jednu třetinu kmene, která drží strom a dává mu stabilitu. Z pevného kmene vyrůstá většinou několik hlavních větví. Ty jsou již více pružné a v silném větru se pohybují ze strany na stranu. Pruží a poskytují oporu pro další pružnější větve a ještě pružnější a volnější větvičky plné lístků, které drží, třepotají se, vlají, jsou v neustálém pohybu, ani na okamžik nespočinou v nehybnosti. Vše se v silném větru ohýbá, naklání, vlaje, ale přitom pevně drží pohromadě. Každý lístek a větvička je připraven se podle potřeby a podle síly větru někam naklonit, ohnout, otřást, jednou na západ, podruhé na východ, podle toho, z které strany fouká. Pružnost, změna, neustálý pohyb, napínání a opětovné povolování jsou přirozenou součástí bytí stromu a nikomu to nepřijde divné. Strom mění tvar své koruny, nahýbá se, pruží a tato pružnost  zajišťuje stromu jeho existenci. Můžete si říci: „No a to je snad normální, ale co nám to má říci o moderním managementu?“

Příležitostníci nejsou vítáni.

Narozdíl od stromů se lidé neradi mění a změn se většinou obávají. Častou snahou lidí  je zajistit neměnnost, ukotvit věci tak, aby se nehýbaly. Je svůdné vyhovět volání po jistotě, rozuměj neměnnosti běhu věcí tak jak jsou a jak nám vyhovují tady a teď.  Změna je činnost pro lidi tak neoblíbená, že dokonce lidé, kteří umí pružně vyhodnocovat situace a přizpůsobovat se jim, jsou nazýváni oportunisty, tedy příležitostníky. A je zajímavé, že slovo oportunista nebo spojení oportunistický přístup, bylo velice populární za dob totality. A s velkým překvapením jsem zjistila, že stejně populární i nyní a dokonce se stejně negativní konotací. To všechno je však v přímém protikladu toho, jakým způsobem funguje příroda, jakým způsobem zajišťuje pružnost a umí reagovat na okolní podmínky. Protože stejnou pružnost, jakou předvádí strom, je potřeba zajistit u každé společnosti, pokud chce přežít ve 21. století. Pevný kmen, pružné větve, kterými jsou nebo mohou být odborné týmy, které neustále vyhodnocují užitečnost přijatých cest a strategií. Dále se rozpadající do ohebných a pružných projektových týmu, které vytrvale pracují a trvale vyhodnocují nikoliv správná nebo špatná rozhodnutí, ale přezkoumávají užitečnost svých postupů a vztahů a vyhodnocují skutečné potřeby plynoucí z okolní situace. Tedy vyhodnocují potřeby své i potřeby svých zákazníků a rychle a s pochopením na ně reagují v rámci svých možností.

Nepružné v silném větru odpadne.

Strom nikdy nenapadne se neohýbat, pokud zaduje silný vítr. Změnou svého tvaru, směřováním větví, pohybem lístků, zkrátka vším se přizpůsobuje okolnímu prostředí. Stejně tak je možné pružně vyhodnocovat a reagovat na změny okolního prostředí při řízení společností nebo pracovních či odborných týmů. Standardem musí být možnost pružně a užitečně měnit nastavené procesy a nedělat z nich posvátnou krávu (hinduisté prominou). Protože, pokud nastavené vnitřní procesy ve společnosti brání realizaci změn, je to jako kdyby najednou některé větve ztratily svou pružnost a přestaly se ohýbat. Výsledkem pravděpodobně bude to, že se daná větev zlomí, to nepružné odpadne. V manažerských procesech to není tak rychlé, větev se nezlomí, nic neupadne. Fakticky však nepružnost jedné části začne snižovat pružnost celé organizace, nebo jejích některých oblastí To může být v konečném důsledku zcela zásadní, protože se to projeví po delší době, kdy již bude nerealizovaná změna producentem dalších neužitečných procesů a rozhodnutí.

Trvalá změna je principem, který zajišťuje stabilitu přírodních systémů. Tak proč by to tedy mělo být v případě lidských systémů, kterými společnosti bezesporu jsou, jiné?

Jana Víchová, červenec 2015, Martin


< ZpětTOP