svobodnamysl.cz
73_Petr_blog.jpg

Co je Svobodná mysl?


Portál je pro každého, kdo chce rozvojem svého myšlení, změnou svých návyků a postojů, novými náhledy na svůj soukromý a pracovní život řešit své starosti nebo se rozvíjet k pohodě, úspěchu, dobrým osobním a pracovním vztahům. Nabízíme vám rozhovor s Petrem Pacovským, jedním z tvůrců projektu.

Zkuste, prosím, stručně charakterizovat portál SVOBODNÁ MYSL. Pro koho je určen a v čem mi bude prospěšný?

Portál je pro každého, kdo chce (zejména) rozvojem svého myšlení, změnou svých návyků a postojů, novými náhledy na svůj soukromý a pracovní život řešit své starosti nebo se rozvíjet k pohodě, úspěchu, dobrým osobním, efektivním a pracovním vztahům.  

Kde se vzala prvotní myšlenka na jeho založení a co vás k tomu inspirovalo?

S rozvojem internetu je možné realizovat přes videa vzdělávání, aniž by lektor (kouč, poradce) musel být přímo osobně se svým partnerem. Základní informace, vysvětlení dovedností, ověření a pochopení v praxi je možné zařídit přes e-learningový kurz, tzv. on-line vzdělávání. Tím se výrazně snižují náklady na vzdělávání/rozvoj, šetří se kapacita dobrých konzultantů a zájemci si mohou zvolit vlastní čas a tempo. Osobní kontakt přes konzultace a workshopy jsou následně velmi efektivní, protože lidi jsou připraveni, mají vlastní zážitky, příklady z praxe.  

Je něco, co vás překvapilo nebo jste zažil něco nečekaného, na cestě při vytváření portálu SVOBODNÁ MYSL?

První e-program Úspěšný člověk je série 13 video lekcí (zdarma), která provází zájemce základními tématy osobního rozvoje: vztahem k sobě, emocemi, myšlením v dlouhodobých perspektivách, moderní komunikací. Mě velmi překvapilo, že existuje mnoho lidí, kterým videa zásadně změnila život nebo je minimálně inspirovala ke změně. Video lekce něco „rozrýpaly“  -  pnutí nutí k hnutí - a lidé si doporučení aplikovali na nejrůznější životní situace. Vím o tom z e-mailové korespondence i z osobních setkání, když jsem se těmto tématům věnoval. Shrnu-li to, nejvíce mě znova a znova překvapuje naše různost, se kterou přemýšlíme, vnímáme podněty a aplikujeme je nejen sami na sebe.

Co vás přivedlo k tomu, že část vámi nabízených služeb je tzv. free, tedy zdarma? Mám na mysli e-program ÚSPĚŠNÝ ČLOVĚK.

Má to dva dobré důvody.  Prvně vím, že mnoho lidí řeší veliké a dlouhodobé starosti, ale nemůže si finančně dovolit kvalitní poradce, neřku-li delší koučovský či terapeutický doprovod. E-program je zadarmo, na druhou stranu lidé musí investovat svou energii, výdrž a také přemýšlet tak, jak ještě nikdy nepřemýšleli.

A druhý důvod je prostý. Jsem dobrý kouč, lektor, ale rozhodně ne televizní hvězda. Rád za peníze nabízím věci nadstandardní. A ÚSPĚŠNÝ ČLOVĚK byla zkouška, jestli cestou video prezentací můžeme vůbec jít. A skoro 13 000 zhlédnutých lekcí, bez jediné koruny do reklamy, je pro náš tým skvělou zpětnou vazbou.  

U e-programu ÚSPĚŠNÝ ČLOVĚK ještě chvíli zůstaneme, na co se může účastník tohoto kurzu těšit a co se naučí?

V úvodním testu si zájemce na jednoduché zkoušce uvědomí, jak je na tom s pracovní efektivitou a svou zralostí. To jsou dvě různé věci, ale na obou se v lekcích pracuje.  Pochopením, jak funguje mysl, přemýšlením o silných osobních vodítkách, náhledem na své emoce a možnostech s nimi pracovat, nácvikem partnerských forem komunikace, atd. Účastník si může odnést dobré návyky myšlení a chování do svého pracovního i soukromého života. Mám rád propojení zralosti a efektivity. Hezky to vyjadřuje teze: Prosperita začíná tím, že se cítím dobře.

Vedle výše zmíněného programu nabízíte i další e-programy, například ÚSPĚŠNÝ MANAŽER, přibližte jej, prosím.

Manažer (šéf, vedoucí) hraje ve firmách významnou roli, protože svým chováním ovlivňuje další lidí. Podle mých zkušeností ve firmách převažují tzv. tradiční manažeři. To jsou zpravidla velmi dobří odborníci ve svém oboru (proto povýšili), ale bez větší znalosti práce s lidmi (to se většinou na žádné škole neučí). A tak své podřízené řídí většinou docela tuhou direktivou a nemají k dispozici myšlení, techniky a nástroje pro plné využití potenciálu svých lidí. Proto je e-program zaměřen na rozvoj toho, čemu říkáme moderní manažer. To není člověk módních trendů, ale profesionál, který vedle své „produktové“ odbornosti využívá i nejmodernější teorie, dovedností a techniky pro práci s lidmi.

Takového profesionála můžeme charakterizovat např.:      

  • rád se dívá dopředu, ale žije také dnešní den,
  • chyby vidí, ale raději zkoumá a opakuje úspěchy,
  • umí být tvrdý, ale dává přednost domlouvání,
  • je silný, ale zároveň mile lidský,
  • dovolí si být za všech okolností sám sebou,
  • vede lidi tak, že jsou úspěšní.
Lze tedy říci, že i když nebudu zastávat vyloženě manažerskou funkci, mohu po absolvování ÚSPĚŠNÉHO MANAŽERA zhodnotit získané dovednosti i v osobním životě? Pokud ano, uveďte, prosím, příklad.

Jistě. Natočte si rozhovor nespokojeného rodiče s (nespokojeným) dítětem a manažera s podřízeným. Budou si formou podobné. Kdo si v e-programu osvojí například základy participativního domlouvání, tak zažije změnu i v soukromí. Možná poprvé v životě ho skutečně začnou zajímat názory dítěte, začne chytat signály souladu a na nich stavět oboustranně přijatelné dohody (o škole, o úklidu, o samostatnosti). Uvědomí si, jak skutečně rozdílné pohledy mohou být na jakýkoli aspekt života. Dobrým testem toho, že manažer nehraje jen jakési dovednostní hry, ale jeho manažerství vychází z jeho nitra je, že se chová se podobně v práci i v soukromí.

Dovolím si převzít myšlenku z vašeho portálu: „Toužíme po stavu, kterého můžeme dosáhnout buď celoživotní pokornou meditací, nebo třicetivteřinovým pokuřováním zakázaného býlí nebo… Svobodnou myslí.“ (pozn. jedná se o mírně upravenou myšlenku Terryho Prachetta). Jak nebo v čem jste tento stav našel vy?

Mám to štěstí, že už před dvaceti lety jsem se stal žákem Stanislava Grofa, zakladatele transpersonální psychologie. Tím jsem získal náhled na očistnou stránku změněných stavů vědomí, ehm, bez „zakázaného býlí“, ale cestou holotropního dýchání. A to je cesta, která rozšiřuje možnosti tradičního pojetí mysli a mnoha lidem pomáhá dostat se přes bloky, které v sobě nosí a obtěžují je.

Zaujala mě myšlenka: „Ne svět, banky, mobily, ostatní lidi nás udělají šťastnými, ale naše zralá, uvolněná mysl, která zvládá lépe práci i osobní život: umí se zastavit a vytvářet možnosti.“ Jak se zastavujete vy?

 Nejde o to zastavit se jednou denně, jednou týdně a přemýšlet, to je jednoduché. Jde o to se umět „zastavovat“ skoro stále, zejména v obtížných situacích a to může být někdy těžké. Znamená to zapojit vědomí a vedle reaktivních (podvědomých, a proto stále stejných) možností umět vytvářet užitečné varianty vědomým přemýšlením. Je to dovednost získaná pracným mentálním tréninkem, ale úžasná – místo abychom řešili důsledky svých podvědomých rozhodnutí (emoční výbuch, křik na dítě, tvrdá kritika) jsme více vědomí tvůrci a máme tak nejen více možností, ale také je můžeme zvažovat.

A na závěr byste mi mohl povědět více o připravované akci DEN SVOBODNÉ MYSLI. Co je cílem tohoto dne?

Přes portál Svobodné mysli chce náš tým pomáhat lidem způsobem, který dobře umíme - jsme poradci, koučové, terapeuti, lektoři. Je mnoho dalších institucí, jednotlivců nebo aktivit, které sdílí naši vizi, tedy pomáhat lidem objevovat možnosti mysli, které jim pomohou žít lepší a spokojenější život. Ty chceme oslovit, propojit se s nimi a podpořit alternativy konzumního způsobu života, kde jsou lidé příliš závislí na vnějších podmínkách, např. na dobrém jídle, dárcích, prášcích, adrenalinové zábavě, poslušných dětech, hezkém počasí, atd. Svobodná mysl si tyto věci užívá, ale není na nich závislá. Den svobodné mysli jsme vyhlásili na 28. ledna.

Autorka rozhovoru: Nela Votápková


< ZpětTOP