svobodnamysl.cz
43_nacestu.jpg

Citáty na cestu


Mysl funguje tak, že malý vjem (obraz, vůně, slova, dotyk…) může vyvolat velkou energii, která se prostě někdy hodí – abychom se ujistili, zůstali v dobrém směru, dostali se do nadhledu. Nabízím „moudra“, která u mě takovou moc mají, a třeba se budou hodit i vám.

Prosperita začíná tím, že se cítím dobře

Klíčová slova manažerské školy Time managementu IV. generace. Mnozí z nás jsme primárně zaměřeni na výkon, výsledek, prosazení své pravdy… a naše související pocity jsou často až druhořadé. Tak jsme sem tam unaveni, ve vzteku, bez chuti. Ale je asi jasné, že emoce, únava, stres nepomáhá v náročných situacích (jsi-li v emocích, jsi součástí problému).

A tak začalo být pro mě zajímavé jakoby jedním okem (vnitřním :o) sledovat sebe. A být tím prvním, koho se snažím udržet v pořádku, v motivaci, klidu… Pak mohu být více užitečný ostatním. Je samozřejmé, že to nejde vždy, ale alespoň jsem většinou schopen si uvědomit, že prostě v nepohodě jsem, ale zrovna s tím nic neumím, nebo nechci nic dělat.

Jestliže opravdu rosteš, tím více se skláníš

Moje potkávání s transpersonální psychologií a tím pádem s lidmi v různých situacích mě ještě stále překvapuje naší rozdílností kreativity, výdrže, agrese, prožitku, jinakosti - kterou není možné předpokládat ani přesně odhadnout. Na druhou stranu vidím kolem sebe hodně sebejistých lidí. Plných jistě užitečných znalostí: jak funguje trh, počítač, stroj.

Jestliže však poctivě hledáme znalosti o „lidech,“ tak se v nás přirozeně objevuje pokora, protože si uvědomíme míru složitosti a jinakosti každého z nás. A pak přirozeně více nasloucháme - méně radíme, více spolutvoříme - méně řídíme. A ve firmách i rodinách to pak jde zpravidla líp.

Tíživé problémy není možné vyřešit na té úrovní myšlení, na které vznikly

Systemická cesta se svými různými úhly pohledu, zajímavými kontexty a častým zpochybňováním toho, na čem máme založeny své postoje, umí řešit i těžké situace. Ale není snadné a ani obvyklé si dovolit zpochybňovat vzorce myšlení a hledat jejich alternativy. Nicméně se tím můžeme vymanit z cyklu, kdy při stejných problémech jen s různou silou myslíme a v důsledku děláme stále totéž. Jak o tom mluví hezká definice šílenství: Šílenec je člověk, který dělá stále to samé a očekává jiné výsledky.

Jednej, jako bys věřil

Můj synek pilně sleduje na internetu prezentace úspěšných lidí (mě tam zatím nezařadil :o). Je tam mnoho vizí, podmínkou úspěchu je 100% důvěry v kladný výsledek, jednat se má jen, když věci naplno cítíme jako správné a hemží se to miliony, podnikatelskými úspěchy a slávou.

Nevím, jak vy, ale já nemám vše tak jednoznačně pozitivní. Prostě nějak si věřím a nějak ne, vím, že projekty mají svá rizika a nevidět je - je riskantní, vizualizovat si milion v bance mi připadá tak trochu – blbé.

Ale mohu přesto jednat, dělat činy, kroky – ve zvoleném směru, nemusím čekat na tu plnou víru, jak na ní čekají mnozí z nás. Léta.

Co je bez chvění, to není pevné

Poznáváte? Hradišťan. Být bez pochybnosti je podle mě křehké. Nejistota umožňuje přemýšlet, vytvářet varianty, snižovat rizika. Jen není nutné se pochybnostmi stresovat. Čili cítit nejistotu je v pořádku, ale je škoda se z toho vinit, být nejistý :o).

Cítit se dobře je způsob, kterým tvoje duše volá: To jsem já

Mnozí nám říkají, co je správné a co ne, co je pro nás dobré a jak se máme chovat. A my s něčím souhlasíme a jindy třeba také ne - ale ten náš tichý vnitřní hlas většinou neposloucháme. Škoda :o)

Budu rád, když mi napíšete, jestli vás něco oslovilo a samozřejmě jsem také zvědavý, které věty a v jaké situaci pomáhají vám (to „dokud nejde o život, jde o …“ znám :o).

Petr Pacovský


< ZpětTOP