svobodnamysl.cz
75_Den_SM_logo.png

28. leden Den svobodné mysli


Dárek který potěšil – 1. narozeniny Svobodné mysli. Přesně před rokem tým kolem Petra Pacovského připravil a věnoval, zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků, veřejnosti videoprogram Škola svobodné mysli (www.svobodnamysl.cz). Byl a je určen každému, kdo má zájem na sobě pracovat, a chce objevovat své zdroje a možnosti. V této chvíli se program skládá ze 13 seberozvojových lekcí na portálu Svobodná mysl pod názvem Úspěšný člověk – cesta k osobní spokojenosti.

Za rok se k programu připojilo 3000 lidí, kteří zhlédli 12 600 video lekcí. To vše bez jakékoliv marketingové podpory a sdílení pouze přes sociální sítě. To považujeme za úspěch, vzhledem k tomu, že se nejedná o žádné laciné a rychlé návody. A také nás to vyprovokovalo věnovat se těmto tématům více. Výsledkem je ustanovení 28. ledna Dnem svobodné mysli.

28. leden Den svobodné mysli, protože myšlení má budoucnost

Smyslem tohoto dne je:

  1. Pomáhat lidem objevovat možnosti (jak jinak přemýšlet), které jim pomohou žít lepší a spokojenější život. Už Jan Werich říkal: „Myšlení má budoucnost.“ Chceme pomáhat zdravým lidem rozvíjet se, být úspěšnými, ale zároveň pečovat o svou mysl.  Připomínat si, že vždy máme možnost se k událostem nějak postavit a vědomě si zvolit vlastní cestu. Tudíž nejsme oběťmi událostí, které nám přichází do života.
  2. Věříme, že Den svobodné mysli nám umožní propojení s dalšími lidmi a organizacemi, které chtějí ostatním lidem pomáhat skutečně účinným způsobem – v rozvoji myšlení tak, aby zvládali lépe svůj život a nacházeli v něm více spokojenosti i ve složitých podmínkách. Petr Pacovský k tomu říká: „Podporujeme tak alternativy konzumního způsobu života, ve kterém se lidé stávají příliš závislí na vnějších podmínkách, a nabízíme trochu jinou cestu, protože se svobodnou myslí mohou všechny „vymoženosti“ konzumu užívat, ale nejsou na nich závislí.„
  3. Vyzýváme tak nejen profesionály v pomáhajících profesích, ale i firmy a společnosti, které jsou přesvědčené, že je to správná cesta, aby se přidali a společně alespoň jeden den v roce věnovali podpoře a komunikaci témat: sebe-hodnota, sebe-vědomí, komunikace.  Média podpoří tento den svými články a pořady. Budou se konat workshopy a semináře.  Lidé budou mít k dispozici zdarma profesionály (kouče a psychoterapeuty) věnující se daným tématům a to nejen ve veřejném prostoru, ale i ve společnostech, které se ke Dni svobodné mysli přihlásí. Nebo cokoliv jiného, co podpoří smysl, kterým je lapidárně řečeno: Nekupuj – přemýšlej. Pokud vás tato myšlenka oslovila a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.

Prvním partnerem v rámci Dne svobodné mysli je organizace Gaudia proti rakovině. Společně pořádáme 18. června 2016 charitativní Koloběh proti rakovině. Tak jako Svobodná mysl učí zdravé lidi pečovat o svou mysl, tak Gaudia proti rakovině přichází ve chvíli, kdy lidem do života vstoupí nemoc a učí je psychické rovnováze a klidu. Její klienti jsou důkazem, že i nemocní lidé mohou být úspěšní a dál se rozvíjet. Přesto všechno letos na svou činnost dostala výrazně méně peněz, a aby mohla pokračovat ve své práci, je potřeba získat další finanční prostředky, aby byl provoz psychologické podpory nemocným lidem zachován. Tak si, prosím, zapište do diářů datum 18. 6. 2016. Je to den, kdy můžete jízdou na kolobrndě pomoci dobré věci a podpořit tak svou svobodnou mysl.

Máme se dobře, a přesto jsme nespokojení. Jak to?

Ve své konzultantské a koučovské praxi se setkávám s mnoha problémy, které lidi trápí. A je jedno, na jaké pozici se nacházejí. Trápí je, že se neumí domluvit se svými dětmi, šéfy, kolegy, rodiči. Trápí je, že nemají čas na svůj život, že žijí v obrovském tlaku a neví jak z něj ven a ničí si zdraví. Lidi ve firmách trápí fluktuace, neví jak motivovat své lidi, aby jim ti šikovní po čase neodcházeli. Neví jak se vypořádat se změnami a požadavky, které se na ně valí…

Neodchází se od firem, ale od lidí, kteří „vytvářejí nepříjemné pocity“.

Lidé, pokud jsou nespokojení v práci, odchází. Ale neodchází od značek, odchází od konkrétních lidí, se kterými nemohou již dál pracovat. Odchází od svých manažerů.

Čím dál častěji nechtějí pracovat pro korporátní organizace a berou to jako „pošpinění“ - jako zamazané ruce. Ale od čeho? Od prostředí? Od peněz? Většinou ne.  Odchází od firemní kultury, tedy od mezilidských vztahů, které jim nevyhovují. Odchází od svých manažerů.

O slovo se hlásí generace Y - mileniálů, která má jiné hodnoty i představy o životě. Tato generace vyrostla již ve svobodné společnosti. Pro mnoho tradičních manažerů a zaměstnavatelů jsou nečitelní a problematičtí. Nerozumí jim a neví jak s nimi pracovat. Těžko nachází společnou řeč.

Úspěšnou firmu dělají dobré vztahy a lidskost

Proto jsme portál Svobodná mysl doplnili o placený e-program Úspěšný manažer. „Manažeři a  manažerky (šéfová, vedoucí) hrají ve firmách významnou roli, protože svým chováním ovlivňují další lidí. Podle mých zkušeností ve firmách převažují tzv. tradiční manažeři. To jsou zpravidla velmi dobří odborníci ve svém oboru (proto povýšili), ale bez větší znalosti práce s lidmi (to se většinou na žádné škole neučí). A tak své podřízené řídí většinou docela tuhou direktivou a nemají k dispozici myšlení, techniky a nástroje pro plné využití potenciálu svých lidí.“, říká Petr Pacovský.

A pak se stává, že lidé neodcházejí z firem, ale ze vztahů s lidmi, kteří je činí nešťastnými.  A právě program Úspěšný manažer, je určen pro všechny, kteří pracují s dalšími lidmi - tedy pro manažery všech úrovní (a počítáme tam i „volnonohaře“ a začínající podnikatele). Je to program, jehož cílem je výrazně změnit manažerské prostředí. Přináší do firem výkonný, přesto lidský přístup, principy moderního řízení, které pomáhají lidem i společnostem. Protože manažerské pozice jsou zcela klíčové pro prosperitu firem a forma e-programu přináší do firem nový koncept podpory a vzdělávání, které společnostem šetří peníze i čas. Velkým bonusem je, že všechny dovednosti zde předávané lze skvěle uplatnit v osobním životě. Výsledkem jsou profesionálové, muži i ženy, které můžeme charakterizovat jako někoho, kdo:      

  • se rád dívá dopředu, ale žije také dnešní den,
  • chyby vidí, ale raději zkoumá a opakuje úspěchy,
  • umí být tvrdý, ale dává přednost domlouvání,
  • je silný, ale zároveň mile lidský,
  • dovolí si být za všech okolností sám sebou,
  • vede lidi tak, že jsou úspěšní.

Portál Svobodná mysl je platformou pro další programy

V průběhu dalšího roku rozšíříme nabídku o e-program pro firmy – Úspěšný pracovník a přibydou i další e-programy pro širokou veřejnost, e-program Moudrý člověk, Jak prostřednictvím příběhů prezentovat, Jóga a např. Efektivní komunikaci.

Pokud vás zajímají další informace a máte chuť se s námi spojit, podpořit nás, jsme vám k dispozici. Kontaktujte Janu Víchovou,  vichova@svobodnamysl.cz, tel. +420 603 255 935

 

Zpracovala:  Jana Víchová, 27. 1. 2016


< ZpětTOP