svobodnamysl.cz
100_UM_ctverec.jpg

Všechny naše manažerské životy


„…se zrcadlí v e-programu Úspěšný manažer. Vyřeší nejistoty, odpoví na obtížné otázky. A jediné, co po vás chce, je váš čas a pozornost,“ popisuje Petr Pacovský ze Svobodné mysli unikátní e-program pro všechny, kdo chtějí úspěšně řídit své plány, obchod, vztahy a elegantně pracovat se změnou a nejistotou. „Je to hustý, poctivý vývar dvaceti let zkušeností z byznysu a managementu, na trhu v e-learningu pro manažery v Česku nic podobného neexistuje,“ dodávají členové tvůrčího týmu.

Přinášíme další rozhovor s jedním z autorů Petrem Pacovským. E-program byl vypuštěn na svět pod taktovkou portálu SVOBODNÉ MYSLI. Je pro každého, kdo chce rozvojem svého myšlení, změnou svých návyků a postojů, novými náhledy na svůj soukromý a pracovní život, řešit své starosti nebo se rozvíjet k pohodě, úspěchu, dobrým osobním a pracovním vztahům. Předchozí článek CO JE SVOBODNÁ MYSL? si můžete přečíst zde.

Jak byste definoval moderního manažera dnešní doby? Ptám se proto, že ve vašem e-programu s tímto pojmem pracujete. Není to klišé?

Většina manažerů získala pozici nadřízeného tím, že dělala svou práci dobře. Jsou zkušení ekonomové, právníci, strojaři. Mají tedy vzdělání právní, ekonomické, technické. A najednou mají řídit podřízené, týmy a celou firmu.

Ale lidé nejsou čísla, paragrafy, centimetry. Mají své nálady, talenty, předsudky, bloky, svoje myšlenky. Takže je poměrně hodně situací, kdy si vedoucí neví s lidmi, jejich motivací, zapojením, rady.

Moderní manažer rozumí lidem. Je to vlastně jeden z těch největších „aha“ efektů – když si lidé uvědomí, co vlastně neumí. Ne vlastní vinou. Prostě tím, že se tyto věci do škol zatím moc nedostaly. 

Ano, ale e-learnigových vzdělávacích kurzů pro manažery je na trhu opravdu hodně. Řekněte, čím je ten váš výjimečný.

Samostatných kurzů je hodně, jen neznám jiný produkt, který by se tématem řízení lidí zabýval jednak tak kompletně a jednak s využitím poznatků moderní psychologie a vědy. Nevyhýbá se pojmům a tématům, ve kterých jsou technicky vzdělaní manažeři zpravidla nejistí. Zkuste se pár z nich zeptat: Jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou, Jak vznikají emoce, Jaký je možné druhého přesvědčit jinak než přes argumenty, Co je proaktivita a co psychická nezávislost… Patrně nebudou vědět, ale na druhé straně se do situací spojených s těmito slovy často dostávají.

Proč je váš program zaměřen převážně na manažery?

Ze dvou hlavních důvodů. První - manažer ze své pozice ovlivňuje, ať pozitivně nebo negativně, více lidí (podobně jako učitel, trenér, rodič). Druhý - právě na manažerské úrovni je nejvíce co zlepšovat, protože být dobrým manažerem je profese jako každá jiná, jen na ni jaksi neexistuje dobré vzdělání.

Využijí ho i další zaměstnanci ve firmě?

Nejen ve firmách. Primárně je určen všem, kteří úzce spolupracují s ostatními lidmi. V dnešních firmách existuje základní struktura, ale mnoho úkolů, aktivit a porad probíhá i mimo tuto strukturu. Tak je vlastně manažerem či minimálně selfmanažerem skoro každý. Proto je e-program pro každého, kdo má pocit, že nestíhá, musí hodně komunikovat, spolupracovat. Pro toho, kdo se dostává do náročných koordinačních či emočních situací. 

Proč používáte pojem manažer a ne vedoucí, šéf nebo nadřízený?

Už sama slova vedoucí, šéf, nadřízený naznačují, že je někdo výše než druhý. A kde je hierarchie, se také rychle ztrácí zájem, odpovědnost. Jedna z definic manažera říká: „Manažer dosahuje výsledků prostřednictvím ostatních.“ Vím, že sám název nic nezmění, ale jistě naznačuje změnu. Dobrý manažer umí vystupovat jako nesmlouvavá autorita, ale také jako empatický parťák. 

E-program je univerzální, jak může pomoci manažerům v různorodých firmách?

Manažerská práce je zpravidla podobná, i když firmy se v mnoha ohledech liší, ať už jde o velikost či zaměření. A proto v nich nacházíme podobné starosti. To neznamená, že je vše špatně. Lidé jen cítí, že mají velké rezervy v oblastech, jako jsou komunikace a „stíhání“ přijatých úkolů, práce na velmi ambiciózních cílech, porozumění emocím a stresu, motivace, delegování. Jako jsou porady, řízení skupinové a týmové spolupráce, komunikace při neshodách a při řešení konfliktů.

V e-programu je poměrně velké množství různých témat. Když si osvojím jedno, nezapomenou na druhé, třetí?

Kdybychom e-program převedli na běžné kurzy, tak se jedná cca o 14 plných dnů. A kdybychom počítali příklady, dovednosti a jednotlivé techniky, tak bychom došli ke stovkám dní – to je skutečně velká porce. Program je vystaven tak, že všechny oblasti propojuje několik silných teorií, moderních principů. A když účastník pochopí princip, pak je schopen sám vytvářet varianty a techniky na různé situace. Pak vlastně ta různorodost situací jen podporuje opakování a tím i zakořeňování základních principů, které se navzájem prolínají.  

Můžete být konkrétní a popsat, jak určitá situace funguje?

Například když budete pozorovat chování a komunikaci vedoucích, učitelů, rodičů…tak zjistíte, že většinou mají pozornost upřenou na to, co nefunguje, a snaží se to napravit rozebíráním daného „problému“: Proč jsi to udělal? Co tě k tomu vedlo? Proč…. To je zažitý princip: Být citlivý na PROBLÉMY a řešit je jejich ROZEBÍRÁNIM. A ani nás nenapadne, že by to šlo jinak. Tedy vlastně máme variantu – americké myšlení typu: Nejsou problémy, jsou jen výzvy. Což je věta, kterou spolehlivě naštveme většinu lidi, kteří cítí nějakou starost.

My lidem nabízíme princip NE-PROBLÉM. Není asi prostor jej tady vysvětlovat, ale mohu ukázat, jak tento jediný princip se může užitečně projevit v mnoha různých, manažerských i soukromých situacích: Manažerova pozornost se víc a více přesouvá k uvědomování toho, co funguje a chválí... Vnímá i malé signály zájmu, chuti, nápadů a řešení… Méně dokazuje vinu, více tvoří řešení. Podporuje ostatní ne svými „správnými“ radami, ale podporováním ostatních v hledání vlastních existujících, ale možná pozapomenutých způsobů.

Vidíte, jeden princip a mnoho aplikací v různých oblastech. Máte-li princip, snadno vytvoříte techniky a možnosti další…

Předpokládejme, že e-programem manažeři firmy projdou, jak přesně jim může pomoci a jaký to bude mít přínos pro firmu?

Jednotlivci se rozvíjí na více úrovních. Samozřejmě lépe zvládají každodenní situace, ke kterým mají nové náhledy a dovednosti. Program je ale také dovede na hlubší úroveň - ke zlepšení sebereflexe. Více a více uvědomují i jiné než příkladové situace, mají šanci se zamyslet a mohou tak přicházet na nová řešení. A na další úrovni si uvědomují, že práce s lidmi má své zákonitosti, a když se určitým způsobem zlepšuje a standardizuje, pak je to pro lidi a firmy užitečné.

A to je přínos pro celou firmu. Je-li více lidí z jedné firmy „poznamenáno“ programem, začínají se určité věci dělat efektivně a  dochází k rozvoji firemní kultury. Ne formálně, ve vzletných frázích, ale v nových, pozorovatelných návycích klíčových lidí – manažerů. 

Po jak dlouhé době jsou vidět výsledky? A jak je zařízeno, že se na to lidé „nevykašlou“?

První podmínkou jakýchkoli výsledků je samozřejmě zájem účastníka. Zvenku není možné nikoho změnit. Ale je-li snaha, tak již od první lekce může být něco jinak. Každé video je pobídkou vyzkoušet nové poznatky, které si účastníci mohou přizpůsobit svým podmínkám, své praxi.

Pro výdrž v programu je opět nejvíce rozhodující účastník sám. K tomu e-program nabízí více volných způsobů, jak jej absolvovat. A samozřejmě výrazně pomůže, když sama firma, která vzdělání hradí, dá najevo, jaké výsledky očekává, jak je bude ověřovat a podporovat. Vždyť i každý manažer má „nad“ sebou svého manažera a je jen v pořádku, když i on se zajímá o rozvoj svého manažera.

Jak je celý program časově náročný a jakou má firma kontrolu nad vzděláním?

Výuková videa jsou sice krátká, okolo deseti minut, ale je jich padesát, a ke každému videu je možné něco zkoušet, popřípadě zavádět nové návyky. Proto program může trvat dva měsíce, ale také někdy půlrok či rok. Vše je v pořádku. Zákazník měsíčně dostává přehled o tom, ve které lekci/videu jsou jeho manažeři, který test mají za sebou. Připomenu, že pozitivní změny je možné očekávat už v průběhu první lekce, ne až po skončení celého e-programu.

Obdrží uživatel po skončení celého kurzu nějaký certifikát?

Účastníci mohou získat po skončení programu písemný certifikát. Ne automaticky, ale při splnění určitých podmínek, při kterých prokáží svou aktivitu, změnu, přemýšlení o své práci, přidanou hodnotu pro svou firmu.

Doporučil byste, aby zaměstnanci (manažeři) e-program sledovali i v pracovní době?

Mně by se to líbilo. Protože tak mohou účastníci rychle konfrontovat témata z videí se svou praxí. Ovšem záleží na tom, jak je která firma v tomto ohledu nastavená, jaká má pravidla.

Existuje v případě zájmu možnost osobní konzultace nebo telefonického rozhovoru?

E-program se skládá z video lekcí a doporučujeme jej doplnit různými formami podpory od týmu poradců. Je možné, aby odborník zodpovídal dotazy, udělal si svůj názor na příklady z praxe a je také možné, aby se setkal s manažery jedné firmy na společném workshopu, kdy společně vyjasní dotazy, vyzkouší si některé věci aplikovat a vzájemně se manažeři domluví, jak některé věci budou do firmy zavádět společně.  

Doporučil byste nabídnout e-program zaměstnancům jako benefit? Proč?

Jistě. Firmy hledají další a další formy benefitů, protože současné přestávají fungovat – lidé si na ně zvykli. E-program je chytrá zaměstnanecká výhoda pro obě strany – pracovníka i zaměstnavatele. Mnoho lidí dnes hledá věrohodné informace pro svůj rozvoj. Pracovník, který něco vyřeší ve svém soukromém životě, si nové poznatky přinese i do svého pracovního života. E-program pracuje více na úrovni principů než konkrétních technik, proto je lehce přenositelný i do soukromého života a naopak. 

Autorka rozhovoru: Nela Votápková


< ZpětTOP