svobodnamysl.cz
117_7_tipu_na_preziti.JPG

7 tipů pro přežití ve 21. století


Svět je menší a náš život ovlivňují události, o kterých jsme dříve neměli ani tušení, a které jsou od nás daleko. Přijímáme tuny informací, které nepotřebujeme. Jak tohle všechno zvládnout? Nabízím vám pár tipů, jak si udržet svobodnou mysl a přežít v současné komplikované a nepřehledné době.

1. Vždy si můžete vybrat, co chcete vidět. 

Lidské bytosti mají jeden skvělý dar. Mohou se vědomě rozhodovat, jak zareagují. Vždy si můžete vybrat, čemu budete věnovat pozornost. Zda se zaměříte na pozitivní nebo na negativní jevy. Ukončili jste v práci projekt, téměř vše se podařilo, jen jedna záležitost nebyla dokončena. Na prezentaci vám šéf vytkne právě onu nedokončenou část a ostatním věcem se nevěnuje. Je na vás, abyste mu připomněli, že 90 % se podařilo.

Vašemu synovi nejde matematika. Přinese ze školy špatnou známku. Máte na vybranou, zda to budete celý večer řešit, nebo budete hledat, za co ho ten samý den pochválit. Postaral se o někoho? Pochválil ho někdo jiný? Máte před sebou lidskou bytost nebo vaše představy o dokonalém dítěti či zažité stereotypy, jak by to mělo být správně?

2. Nehodnoťte a nesuďte.

Váš svět je váš a není nikoho jiného! Je jedinečný, neopakovatelný a bohužel také nepředatelný. Není jediný správný, ani jediný špatný. Je zcela jedinečný a originální. Poskládaný z vašich zkušeností, vzpomínek, předsudků, vašeho osobního vědomí o tom, co je a co není "dobře". „Nesuď nikoho, pokud jsi měsíc nechodil v jeho mokasínech,“ praví staré indiánské přísloví. Nikdy nevíte, proč se druhý člověk chová jinak, než vy si představujete. Můžete mít své teorie, ale dokud je nebudete mít ověřené a od něj potvrzené, je zaručené, že to, co vidíte, vypovídá pouze o vás, nikoliv o tom druhém. 

3. Mějte jasno v tom, co nemůžete kontrolovat.

Stres a nepohoda vzniká tam, kde se nám nedaří být z našeho pohledu úspěšní. Nebo tam, kde máme pocit, že nemůžeme věci kontrolovat, ovšem právě to často nevnímáme.

Jednou z podstat spokojeného života je vědět:

  1. co kontroluji,
  2. co nekontroluji,
  3. co bych mohl kontrolovat a co nekontroluji.

Pokud budete vědět, co nemůžete kontrolovat, protože na to nemáte nástroje a kompetence (nerozhodujete a neovlivňujete), můžete získat nejen pokoru k tomu, že se některé věci dějí a budou dít, ať si o nich myslíte, co chcete. Získáte i spoustu volného času, který můžete využít ve svůj prospěch.  A nezatěžovat se lamentováním a hořekováním nad věcmi, které nemůžete ovlivnit.

Pokud budete vědět, co můžete kontrolovat nebo co byste mohli kontrolovat, a neděláte to, získáte nový pohled na svůj život.

4. Nečekejte, začněte. Právě TEĎ!

To důležité se odehrává právě dnes, právě tuto chvíli! V tomto okamžiku vytváříte cestu, po které jdete. A právě teď je na vás, zda vede do tmavé strže nebo na prosluněnou cestu. Nenechte se ovlivňovat minulostí, co bylo, bylo a dvakrát do jedné řeky nevstoupíte. Vzdycháním po starém a známém můžete promarnit celý život. A zatím kolem vás plynou krásné a zajímavé okamžiky, míjíte lidi, které kvůli pohledu do minulosti nevidíte.

To, co ve svém životě vidíte a to, jak to hodnotíte, vypovídá jen a jen pouze o vašem vidění světa. Nic to ale neříká o tom, jaký svět kolem vás skutečně je. To samé platí o budoucnosti. „Počkej, až vyrosteš a pak…“ je kletba, kterou v sobě často skrytě neseme.

Nečekejte, začněte. Právě TEĎ! Dívejte se do budoucnosti, ale zaměřte se na přítomnost - zda nasedáte do rychlíku, který jede správným směrem.

5. Posilujte své silné stránky a rozšiřujte si možnosti.

Nebojujte s tím, co vám nejde nebo vás k smrti nebaví. Zapomeňte na školský rakousko-uherský dril: „Když ti to nejde, tak se to prostě musíš naučit a až potom budeš dokonalá/ý!“

Přijměte své silné i slabé stránky jako fakt. Každý je dokonalý právě takový, jaký je. Musí ale vědět, jaký je a mít se rád. Podle čeho poznáte, že se máte rádi? O dokonalosti rostlin nebo zvířat nepochybujeme. Věříme, že jsou vybaveni přesně tak, aby přežili. Jsme z jednoho těsta. I lidé jsou dokonalí a vybavení přesně tím správným pro přežití. Žijete? Jste úspěšná bytost? Nejde vám matematika, jazyky, malování, sport? Něco vám určitě jde. Zabývejte se tím, co vás baví, v čem jste dobří, posilujte své silné stránky. Budujte tím své sebevědomí.

6. Na co zaměřujete pozornost, to sílí.

Znáte ten pocit, že když se vám stane něco, co je pro vás velmi, velmi důležité, tak to najednou vidíte všude? Jste těhotná a všude vidíte nastávající maminky. Máte zlomenou ruku a ejhle, kolik lidí s rukou v sádře potkáte na chodníku nebo v tramvaji. Jste šťastní a potkáváte samé příjemné lidi.   Pozor - tento princip platí i obráceně! Je jen a jen na vás, čemu věnujete pozornost a co si z různých okamžiků svého života odnášíte.

Budete-li se pitvat v tom, co je špatně ve společnosti, stěžovat si na věci, které nemůžete ovlivnit, je vysoká pravděpodobnost, že váš život nebude příliš veselý a začnete tančit kolem negativních totemů a svět kolem vás bude tmavnout.

Pokud se zaměříte na to, co se kolem vás děje a z čeho máte radost, váš život rozkvete jako jarní louka. A nemusí to být žádné obří věci. Stačí krásná zahrada u sousedů, květy jabloní, pozdrav či pousmání na druhého. Stačí si všímat toho, co se kolem vás děje dobrého, a pokud vám to špatné vadí, máte možnost to ovlivnit, neváhejte a buďte proaktivní. Váš svět je takový, jaký si jej uděláte. 

7. Mějte rádi změny.

Změna je život. Vše, co je živé, se hýbe. Nehybnost znamená smrt a zánik. Aby naše tělo zůstalo živé, musí se vytrvale měnit. Mění se krevní tlak, tělesná teplota, rytmus srdce podle typu naší aktivy. Za život sedmkrát vyměníme kůži. Vyprodukujeme čtyři tuny tělního odpadu. Pokud by to naše tělo nedělalo, zemřelo by.

Lidé, kteří se nechtějí vůbec měnit, mají většinou velké problémy. Cítí se nepochopení, ostatním se s nimi většinou dlouho nesnesou. Jsou to divní pavouci. Nežijeme totiž osamoceně jako ostrovy. I lidská společnost se vytrvale mění. Naše komplikované vztahy jsou jako pojivo. Lepidlo, které z lidských bytostí dělá sociální společnost, a ta je opět živým organismem, který se vytrvale mění, aby přežil.

V každém okamžiku svého života můžete udělat změnu. Nebojte se. Právě malé změny vedou k velkým výsledkům. I malá změna je změna. Jedno indické přísloví říká, že když se spojí pavučiny, mohou zadržet i tygra.

A protože opakování je matka moudrosti, shrňme si nyní všech 7 tipů:

  1. Vždy si můžete vybrat, co chcete vidět.
  2. Nehodnoťte a nesuďte.
  3. Mějte jasno v tom, co můžete a nemůžete kontrolovat.
  4. Nečekejte, začněte. Právě TEĎ!
  5. Rozšiřujte své možnosti a silné stránky.
  6. Na co zaměřujete pozornost, to sílí.
  7. Mějte rádi změny.

Jana Víchová, konzultantka Svobodné mysli, v Praze 2. 6. 2016


< ZpětTOP